default-logo

Truyền hình VTC

Truyền hình VTC

Giá: 950,000 VNĐ
  • - Chỉ 20.000 VNĐ/tháng - gói VTC Cơ bản với trên 20 kênh truyền hình HD trong 100 kênh truyền hình trong nước chọn lọc.
  • - Chỉ từ 50.000 VNĐ/tháng - gói VTC HD, với gần 40 kênh truyền hình HD trong hơn 130 kênh truyền hình trong nước và quốc tế đặc sắc.